Politika ochrany údajov singapore

2000

Politika ochrany osobných údajov Zásady ochrany súkromia Cieľom týchto zásad ochrany súkromia je informovať vás o tom ako zhromažďujeme, spracovávame a ochraňujeme údaje osobného charakteru, ktoré prijímame prostredníctvom tejto webovej lokality alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ako napríklad cez telefón, email alebo poštu.

1. Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov Vždy môžete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo vyhľadávacom systéme. Ako? Kliknite nižšie, tam to vysvetľujeme krok za krokom. 5. Cookies čiže politika cookies. Na našich internetových stránkach používame cookies podľa čl.

  1. Cena bloku 24k zlata
  2. Najlepšia kniha bitcoinovej peňaženky
  3. Ako si čínska komunistická strana získala popularitu v číne_

1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v Politika ochrany osobných údajov . Tento dokument popisuje, ako L-services zhromažďuje, spracováva a chráni osobné údaje zákazníkov pri návšteve webovej stránky www.lservices.sk („náš web“ alebo „lservices web“) alebo počas poskytovania služieb. V tomto dokumente politika ochrany osobnÝch Údajov Vážení zákazníci, vážení priaznivci, Aby ste mohli využívať nami poskytované služby a aby sme Vás mohli oslovovať s relevantnými ponukami v rámci marketingovej komunikácie, spracúvame Vaše osobné údaje. Jul 10, 2020 · Data Controller: MYTONA PTE. LTD., a Singapore corporation with its registered office at 1 Fusionopolis Link #06-03/05 Nexus@One-North, Singapore 138542.

How we protect or use your data varies from country to country. Privacy Notices can be found for certain jurisdictions where UBS entities process personal data.

Politika ochrany údajov singapore

If Prime Video is accessed through an Amazon Prime membership: Service Provider and Contact Information: Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited. 23 Church Street.

4 ROZSAH Politika ochrany osobných údajov spoločnosti SGS sa vzťahuje na všetky sesterské spoločnosti a subjekty skupiny SGS. Definuje správanie, ktoré sa očakáva od každého zamestnanca, funkcionára a riaditeľa spoločnosti SGS pri zhromažďovaní,

2. Táto politika ochrany osobných údajov je záväzná pre činnosť spoločnosti na území Slovenskej republiky, ale i v celom priestore Európskej únie. Táto politika sa nevzťahuje na také spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevzťahuje GDPR a zákon. III. Základné zásady ochrany osobných údajov 1. Technicko organizačné zabezpečenie osobných údajov. PHC, vedomá si významu zabezpečenia ochrany spravovaných osobných údajov z pohľadu dôvernosti, integrity a dostupnosti, interne prijala sadu pravidiel vychádzajúcich z požiadaviek normy STN ISO/IEC 27001:2014 a realizovanej analýzy rizík. See full list on amanotes.com Spracúvaniu osobných údajov zamestnancov, zamestnancov dcérskych spoločností, afiliácií, či ďalších dotknutých osôb, ako aj ich ochrane, venuje spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

Politika ochrany údajov singapore

Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV (ĎALEJ LEN AKO „ DOKUMENT ”) verzia 1.0 ČASŤ I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ČLÁNOK 1 IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZ KOVATEĽA, OKRUH DOTK NUTÝCH OSÔB A ÚVODNÉ INFORMÁCIE 1. Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE a. s., so sídlom: Dubová 33/A, Šamorín, 931 01, IČO: 46 640 134, registrovaná Ochrana osobných údajov. Európska Komisia sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov.

Politika ochrany údajov singapore

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dôvodom prijatia zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla Politika ochrany osobných údajov týkajúca sa osobných údajov signatárov získaných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení Ochrana osobných údajov. Európska Komisia sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov.

2. Počas vášho používania našich služieb na internetových stránkach ukladáme najmä: IP adresy, URL adresy, informácie o správaní sa na internetových stránkach, kliknutia na prvky Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany údajov, alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa použitia, zhromažďovania alebo spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese: [email protected]. 1. Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov Spoločnosť TCL rešpektuje vaše súkromie pri spracovaní vašich osobných údajov. Táto politika ochrany osobných údajov opisuje subjekt zodpovedný za získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov, ktoré od vás spoločnosť TCL získava pri poskytovaní svojich služieb (ďalej „Služby“), kategórie osobných údajov, ktoré od vás spoločnosť TCL získava, spôsob POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV. Bližšie informácie o tom, akým spôsobom využívame informácie zhromaždené súbormi cookies a inými sledovacími technológiami, nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia, ktorá je zverejnená na Stránke.

Jun 26, 2020 We will NOT share your personal data with non-Government entities, except where such entities have been authorised to carry out specific  This Web-site and its contents are subject to copyright protection under the laws of Singapore and, through international treaties, other countries. The copyright  Introduction. 1. Singapore Power Limited and its Singapore-incorporated subsidiaries (SP Group) own and operate the national electricity and gas transmission  May 18, 2020 This is a Government of Singapore digital service. Thank you for examining our privacy statement. We may use "cookies", where a small data  We adopt the same principles relating to your privacy as other Government of Singapore digital services.

c) zákona o ochrane osobných údajov a v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; c) spracúvanie osobných údajov na účely ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v Politika ochrany osobných údajov . Tento dokument popisuje, ako L-services zhromažďuje, spracováva a chráni osobné údaje zákazníkov pri návšteve webovej stránky www.lservices.sk („náš web“ alebo „lservices web“) alebo počas poskytovania služieb.

500 000 dolárov čílskych pesos na usd
hitbtc limit výberu
čo je coinbase pro vs coinbase
overenie vodičského preukazu coinbase
vysvetlil blockchain inteligentných zmlúv
využil obchodovanie s bitcoinmi
ren cena akcie euronext

countries to which we are likely to transfer personal information may include the United States, Singapore, Switzerland, the Philippines, and the Netherlands.

októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a Politika ochrany údajov Responsible for processing and the recipients of personal data We inform you that your personal data generally collected in the relations that you might have to do with our company are subject to treatment TIMAC AGRO International, 27 av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dôvodom prijatia zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany údajov, alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa použitia, zhromažďovania alebo spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese: [email protected].

Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany údajov, alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa použitia, zhromažďovania alebo spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese: [email protected]. 1. Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov

Túto politiku ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby aktualizovať prostredníctvom uverejnenia jej novej verzie na našich webových lokalitách. O zmenách vás navyše môžeme informovať e … Politika ochrany údajov Responsible for processing and the recipients of personal data We inform you that your personal data generally collected in the relations that you might have to do with our company are subject to treatment TIMAC AGRO International, 27 … 4 ROZSAH Politika ochrany osobných údajov spoločnosti SGS sa vzťahuje na všetky sesterské spoločnosti a subjekty skupiny SGS. Definuje správanie, ktoré sa očakáva od každého zamestnanca, funkcionára a riaditeľa spoločnosti SGS pri zhromažďovaní, POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Váţený zákazník, Aby ste si mohli zakúpiť naše produkty alebo vyuţiť nami poskytované alšie doplnkové sluţby a aby sme Vás mohli oslovovať s relevantnými ponukami v rámci marketingovej komunikácie, spracúvame Vaše osobné údaje. Politika ochrany osobných údajov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Politika ochrany súkromia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) touto politikou informuje dotknuté osoby aké osobné údaje … Politika ochrany súkromia a osobných údajov Ochrana osobných údajov –X-BIONIC® SPHERE a.s. Politika ochrany osobných údajov. Úvod; 1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) v spoločnosti AMS Com, spol.

Ochrana osobných údajov. Európska Komisia sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov. Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Európskej únie vychádza z nariadenia (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami EÚ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES. Táto politika ochrany osobných údajov opisuje, kedy zhromažďujeme údaje o vás vrátane osobných údajov („OÚ“), aký typ údajov zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich používame, s kým ich zdieľame, kde sa spracúvajú, ako s nimi nakladáme a aké sú … POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.